De PE-verplichting geldt op beroepskwalificatieniveau. Voor de reguliere PE-verplichtingen wordt een collectieve PE-termijn ingesteld. Alle diplomahouders moeten voor 1 april 2019 hun eerste reguliere PE-examen hebben behaald. De eerste vaste PE-termijn loopt tot 1 april 2019. De tweede vaste PE-termijn loopt tot 1 april 2022.