Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen vooralsnog de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per e-mail indienen, binnen twee weken na ontvangst van de examenuitslag. Dit kan via het mailadres wft@duo.nl. DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de kandidaat. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen in te zien. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per zes maanden plaatsvinden. DUO-locaties voor inzage: Eindhoven Rijswijk Zwolle